Høringssvar fra Thor Kristian Hanisch

Ja til en fredelig annerledesdag og nei til søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Vi trenger en dag som er annerledes, roligere og uten den ekstra trafikken og travelheten som søndagsåpne butikker vil innebære. Det er godt for samfunnet, og viktig for alle de næringsdrivende og ansatte som trenger en hviledag. Mange vil tvinges ut i arbeid hvis mange flere butikker holdes åpne på søndagene. Søndagsfri er bra for folkehelsa, fellesskapet og frihetsfølelsen! Vi har mange nok muligheter til å handle de andre dagene i uka. La oss derfor beholde nåværende ordning så ikke flere mennesker må arbeide på søndagene!