Høringssvar fra Rune Strømme

Mer søndagsåpne butikker - Nei takk.

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei - dagens ordning bør videreføres, evt. innskrenkes.