Høringssvar fra Marius Høye Steen

nei

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei. Dagens ordning videreføres.