Høringssvar fra Reine Dyrstad

Nei til mer forurensning forbruk fremmedgjøring via materialisme og tyveri av fritid

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg vil høres da dere er i ferd med å forandre så pass mye på alle menneskers hverdag og helg i Norge.

Vi trenger ikke mer tilgang på forbruk.

Dette forslaget vil skape mer forurensing, mindre fritid for folk flest, mindre mulighet for mange mennesker til å tilbringe med familie, det seg være organisert og uorganisert aktivitet.

En så mye som mulig felles fridag vil være samfunnsstyrkende og gi mennesker mer muligheter til aktiviteter sammen for på den måten å styrke fellesskapet og ansvarsfølelsen for fellesskapet.

Det å gå på butikken er mer med på å fremme materialisme og fremmedgjøring mellom mennesker.

En felles fridag hvor mennesker kan samles til felles aktiviteter på festplasser og torg er et absolutt behov i et folk.

Hvis noe burde dere heller foreslå å beghrense søndagsåpne butikker så mye som mulig.

Det at dispensasjoner og/eller tillatelser er gitt til noen, kan ikke brukes som et argument for å frislippe kapitalistiske markedskrefter helt. Disse må reguleres og kontrolleres til det beste for folk og ikke til det beste for det som kan kalles "storkapital".

Vedlegg