Høringssvar fra 1-2-3 DATA AS

Søndagsåpne butikker vil gjøre det enda vanskeligere for små og mellomstore bedrifter

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Små og mellomstore bedrifter vil miste omsetning til de store bedriftene som har mulighet til å fordele sine ansattes arbeidstid på flere dager. Søndagsåpne butikker vil neppe medføre en forholdsmessig lik økning av omsetningen, med mindre norsk import av kinesiske varer skal ta helt av, som neppe er i samfunnets interesse og vil dramatisk svekke den norske handelsbalansen.

Som en liten bedrift vil vi oppleve at vi vil miste omsetning fordi mer av saget dreies til den siste "helligdagen" i uka. For oss som sliter med konkrranse fra netthandel og store internasjonale aktører allerede kan dette fort bety kroken på døra. Vi har i alle år trodd at Høyre skulle tale småbedriftenes sak, men det vi tvert i mot opplever er at netthandel over landegrensene subsidieres med mva-fritak(! - heldigvis fikk Venstre stoppet deler av dette rabiate forslaget) og nå kommer altså et forslag som vil redusere omsetningen mandag-fredag/lørdag og derved også lønningene til ansatte i varehandelen. Da hjelper det lite at de rikeste får lettelse i formuesskatten, ettersom de fleste småbedrifter er langt unna å komme i posisjon til å betale formuesskatt.

Ta til vettet og stopp dette lite gjennomtenkte forslaget som kommer til å øke konkursstatistikken og samtidig gjøre det enda vanskeligere å starte ny virksomhet. Norge er helt avhengig av innovasjon og entreprenørskap for fremtidig vekst. Da er ikke 24/7-handel i Wal-Mart-size bedrifter veien å gå.