Høringssvar fra Freddy Jensen

Dato: 28.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er sterk motstander av søndagsåpne butikker.