Høringssvar fra Marie Nilsen

Nei

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg sier nei til søndagsåpne butikker. Hvis det er arbeidstakere i Norge som  ikke får handlet i løpet av de andre seks dagene i uka, så må dette tas tak i, slik at de får en arbeidstidsavtale som gjør det mulig for dem å handle når butikkene er åpne. La oss lytte til dem dette får størst konsekvenser for - nemlig bransjen selv.