Høringssvar fra Klæbu kommune

Høring - forslag om endring i helligdagsloven

Dato: 26.06.2015

Svartype: Med merknad

Kommunestyrets vedtak 26.6.2015

Kommunestyret i Klæbu er tilfreds med helligdagsloven slik den fungerer i dag med tanke på søndagsåpne butikker. Søndagsåpen handelsstand vil nødvendigvis medføre at flere familier mister fellestiden sin en dag i uka. Voksne kan ta ansvar for egen tidsbruk, men barna er prisgitt det som samfunnet og deres foreldre legger opp til. Kommunestyret ønsker å ta barnas parti i denne saken og legge til rette for et samfunn der man fortsatt har en dag i uka som størstedelen av befolkningen har anledning til å bruke sammen med familien eller de de er glade i.

 

Vedlegg