Høringssvar fra Siw Søreide

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke søndagsåpne butikker ,dagens ordning videreføres.