Høringssvar fra Horten kommune

Horten kommune sier nei til søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Horten har i sitt møte 29.6.2015 vedtatt følgende høringsuttalelse til forslaget om søndagsåpne butikker:

  • Horten kommune sier nei til det konkrete forslaget om endringer i helligdagsloven som vil gi flere søndagsåpne butikker.
  • Det åpnes ikke for at beslutningsmyndighet legges til hver enkelt kommune da det kan gi lokale og regionale forskjeller som svekker vår kommunes attraktivitet og konkurranseevne.