Høringssvar fra Danny Labuz

søndagsåpne butikker

Dato: 02.06.2015

Svartype: Med merknad

NEI.

Til søndags åpne butikker