Høringssvar fra Heid Leganger-Krogstad

Felles fridag viktig for en nasjon

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker er viktig fordi:
Et folk trenger en felles fri- og helligdag for familien og lokalsamfunnets skyld. Søndagsfri bør en gi alle deler av befolkningen som ikke må arbeid for å ivareta sikkerhet og helse. Hjelpeoppgaver har alltid vært unntatt av naturlige grunner. Søndagsfri har sine historiske røtter i De ti bud. Sabbatsfri ble gitt alle deler av befolkningen selv treller og trellkvinner allerede for ca 3000 år siden som en del av Moseloven, skulle vi nå da i velstands-Norge endre en slik god ordning bare for å åpne for større konsum??? Vi har åpne butikker og mulighet til å handle nær sagt døgnet rundt i seks ukedager. Ingen blir lykkelig av konsum, det er tvert i mot en illusjon i et forbrukersamfunn. Kloden vår trenger og menneskene trenger en hviledag, en felles puls. Søndag bør forbli en annerledes dag for å opprettholde en viss kulturell standard - være et land der ikke alt dreier seg om penger og inntjening.
Søndagen er til for å minske stresset i en nasjon der en stor del av arbeidsstokken føler de er på hele tiden, jfr. ferske undersøkelser om mobilbruk og tilgjengelighet fra arbeidsplassen. Resultatet er helsemillioner til langtidssykemeldinger og kurs på arbeidsplassene i mindfullness.
I den første skapelsesberetningen står det at Gud hvilte den 7. dagen. Om vi har en Gud som trenger hvile, så er det et godt forbilde for menneskene. Nasjonen trenger en felles ukepuls og rytme, en annerledesdag for helligholdelse, familiesamvær kultur og natur.