Høringssvar fra Signe Helene Mæland

Søndagsåpne butikker

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

For all del, ingen søndagsåpne butikker!