Høringssvar fra Lasse Kleppe

Nei til søndagsåpent

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker