Høringssvar fra Christian storrød Gerhardsen

Nei. dagens ordning videreføres.

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei, dagens ordning videreføres.