Høringssvar fra Terje Berget

"hverdagen vår"

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Mange vil nok tenke at dette er fint og greit så vi kan handle når vi

vil uten å tenke på dag eller tid.

Men inføres søndagsåpent så blir dette umulig å reservere. Hva med

fremtidig  generasjoner. Vi må berholde en "fridag" fordi dette er og

blir en dag som vi gjør noe annet enn de andre seks dager. Folket ønsker

ikke søndagsåpent.