Høringssvar fra Arve Glomnes

Ja til valfridom

Dato: 23.06.2015

Svartype: Med merknad

Alle butikker bør ha muligheit til å ha ope på søndager, ikkje berre Brustadbuer og butikker på "typiske turiststader". Eg vil sjølv velde når eg vil handle.