Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei til endring i helligdagsloven

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei, nei og nei til endring i helligdagsloven