Høringssvar fra Anette Godø Lefdalsnes

Søndag som fortsatt fridag!

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker!. Søndagsfri betyr frihet både fra arbeid og fra handel. Vi trenger ikke flere dager med shopping og økt forbruk, og ansatte i varehandelen fortjener en fridag i uken. Varehandelen kommer til slite økonomisk om dette blir påtvunget dem pga. høye lønnskostnader og konkurranse som er stor nok per i dag. Man kan si at søndagsåpent vil være frivillig, men i realiteten ikke... 

Mvh Anette Lefdalsnes