Høringssvar fra Merete Knoff

Går imot lovforslaget

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

En dag i uka da vi ikke kan velge shopping er bra for oss som individer, familier og samfunn.