Høringssvar fra Ranveig Mannsåker

Nei til Søndags åpne Butikker

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikkje at loven blir endret. Det er vanskelig nok som det er å få famililivet til å gå rundt for enslige og barnefamilier som allerede jobber mye turnus og helligdager. I dag er det ingen bestemødre eller nabokoner som kan passe barna slik som før og alle skal i jobb. Konsekvenser av å ha enda meir søndagsjobbing er at utfordinga med å skaffe barnevakt blir enda større og det må da og åpnes for barnehager 24/7. 

 

Mvh

 

Ranveig Mannsåker