Høringssvar fra John Vidar Larring

Søndagsåpne butikker gagner kun store kjøpesentre

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

For butikker generelt vil søndagsåpne butikker føre til økte utgifter uten tilsvarende økte inntekter.  Handelen vil ikke øke, kun spres over flere dager i uken. Resultatet vil være en konkurransevridning til fordel for store kjøpesentre, og butikkdød for mindre butikker i bysentra.