Høringssvar fra Amalie Vikse

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Søndagen er en felles fridag, noe som samfunnet vårt trenger. En dag til å være sammen med familie og venner, være ute i naturen og holde på med fritidsaktiviteter. Jeg tror at dersom man åpner for søndagsåpne butikker vil butikksjefer som ikke ønsker å holde søndagsåpent bli tvunget til det på grunn av økonomi. Når butikkansatte må arbeide trenger de barnepass, og jeg tror at det vil føre til at mange flere yrkesgrupper må arbeide på søndager. Jeg mener at søndagsåpne butikker vil skape økt forbruk og enda mer fokus på materielle ting enn mennesker rundt oss. Jeg synes vi nordmenn bør være stolte av å ha en felles fridag!