Høringssvar fra Kvam kyrkjelege fellesråd

Nei til sundagdopne butikkar!

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Me treng ikkje sundagdopne butikkar - me treng derimot ein dag som er annleis og som me kan kvila på. 

Mvh Olav Skeie Lid