Høringssvar fra Jan H Mørkved

Råd fra Danmark.

Dato: 28.05.2015

Svartype: Med merknad

En dansk evaluering om erfaringene etter to år med søndagsåpent er at forbukerne og butikkene taper på det.

Hvorfor i all verden skal vi ikke ta lærdom fra land som allerede har erfaring inn over oss. Hvem ønsker egentlig søndagsåpne butikker i Norge?

Mitt råd til Norge er å si nei, sier leder John Wagner i De samvirkende købmænd (DSK), som er bransjeorganisasjonen for 1300 butikkjeder i Danmark. Her er funnene fra evalueringen:

Alle kjedene og butikkene måtte av konkurransehensyn begynne å holde åpent. Folks handlemønster ble oftere å sette seg i bilen søndag og kjøre til de kjøpesentrene. Taperne ble de mindre butikkene i distriktene og småbutikkene og kioskene på hjørnet i de store byene.

selv om handleuken ble utvidet med en dag, økte ikke handelen. Folk handlet i stedet mindre på lørdag og mandag/tirsdag. Folk trenger ikke mer mat, selv om det blir en ekstra handledag, sier Wagner.

Selv om samlet omsetning ikke økte. økte kostnadene betydelig gjennom økte utgifter som lønn og strøm en ekstra dag i uken. Det betyr at søndagåpne butikker har gitt økte kostnader som enten må tas ut i mindre marginer eller økte priser, sier han.

Mens det tidligere ble lagt ned 50 småbutikker i året, er antallet nå doblet til 100.

Vi gjorde også en energi- og miljøevaluering. Den viste at folk økte bilkjøringen sin med 2,7 km. Trolig vil effekten bli større i langstrakte Norge, sier han.