Høringssvar fra Rune

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

For:

  • Potensiell økt tilgang til å handle.
  • Noen få kan tjene på det.

Mot:

  • Økt kjøpepress = økt forbruk
  • Økt belastning for arbeidstakerne
  • Økte utgifter for butikkeiere
  • Større press på butikker - speielt de mindre.
  • Sentrum taper mot de store kjøpesentrene
  • Økt trafikk = økt forurensning
  • Dagens tilbud dekker alle rimelige behov
  • Folk trenger en dag der kjøpepresset kommer litt mer på avstand

Konklusjon:

Jeg støtter ikke regjeringens forslag. Alternativ B er bare en variant som gir de samme problemene i enkeltkommuner. I tillegg kommer da økt kjøring fra en kommune til en annen for dem som vil besøke "naboens" kjøpesenter. Dette kan da føre til en "snikinnføring" i flere kommuner.