Høringssvar fra Martin riiser

nei til søndagsåpne butikker

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker at dagens ordning videreføres.