Høringssvar fra Marie Standal

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Søndagsåpne butikker er ikke noe Norge bør åpne for. Dette vil IKKE føre til mer valgfrihet blant folket. Vertfall ikke til de som jobber i varebransjen. Man trenger ikke handle 7 dager i uken. Vi vil vel heller at forbruket blant folk skal gå ned? 

Og hva med at som følge av søndagsåpne butikker vil etterhvert også barnehager, kollektivtransport og mange andre bransjer være tilgjengelige? Dette er ikke en utvikling vi ønsker. 

Når søndag blir vanlig arbeidsdag kan vi vel også risikere at helgetillegget til helsearbeidere og andre fagarbeidere forsvinne. La oss kun ha åpent det som er nødvendig; sykehus,sykehjem, politi, restauranter osv. 

Søndagsåpent kan på sikt føre til et større klasseskille der skille vil gå mellom de som kan ta fri fredag formiddag og de som må jobbe helger. Det vil også føre til større forbruk, noe vi ikke ønsker når ressursene i verden er knappe. 

La oss få ha en fridag i uka til å ver med ungene, ha familiemiddag og tid til turer i fjell og mark!! 

VÆR SÅ SNILL OG HØR PÅ FOLKET DENNE GANGEN!! Ha folkeavstemning!