Høringssvar fra Per Brun Ellingsen

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

På barneskolen sang vi alltid før vi gikk hjem om lørdagen en sang som begynte slik:

Imorgen er det søndag, det skinner over jord ,den deiligste av dagene for liten og for stor. Med klokkeklang og kirkegang og tur i skog og hei.            Imorgen er det søndag og all verden gleder seg.

Jeg tror det er viktig at vi behandler våre tradisjoner med omtanke og ikke bare kaster dem til side fordi noen synes at folk må stå fritt til å velge når de vil shoppe og at valgfriheten kommer foran alt.

Jeg synes det er skremmende at noen av våre polotikere i fullt alvor vil endre på gode tradisjoner av ideologiske grunner og lar ideologien overstyre. Jeg mener at butikkene skal være stengt på søn- og helligdager.