Høringssvar fra Helga Bjørnøy Urke

Nei til sundagsopne butikkar

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Eg ønskjer ikkje at regjeringa skal tillate sundagsopne butikkar. Eg ønskjer at dagens ordning blir vidareført.