Høringssvar fra Arbeidstaker i butikk

Nei til søndagsåpent

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI til søndagsåpent butikker! Dagens ordning bør videreføres!