Høringssvar fra Liv Randi Sira

Nei til åpne butikker på søndager!

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker at dagens løsning videreføres. Jeg ønsker ikke åpne butikker på søndager!