Høringssvar fra tekstmaker Mariann Gerdsdotter Sagvåg

sundagsopne butikkar

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Ynskjer IKKJE at kommunane skal avgjerda ang. sundagsopne butikkar. vil ikkje ha det.