Høringssvar fra Bente Tønder

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 16.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg sier NEI til søndagsåpne butikker.