Høringssvar fra Ola Næss

Hør på folket.

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg trodde de folkevalgte skulle representere og jobbe for folket. Mulig jeg tar feil, men hvis  det stemmer vil jeg anbefale dem å høre på "oss", og ikke åpne for søndagsåpne butikker.