Høringssvar fra elisabeth a. olsen

jeg ønsker IKKE søndagsåpne butikker!!

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jg ønsker IKKE søndagsåpne butikker!! Et samfunnsmessig sykdomstegn når det legges tilrette for shopping hver dag- nonstop!! Manglende evne til planlegging gjør der nødvendig!! Pause på søndag er viktig for å oppleve hverdagsliv med fokus på samvær gjennom felles opplevelser- derfor ikke søndagsåpne butikker!!