Høringssvar fra Nils N. Hansen

Ja - dette må vi få kunne bestemme selv.

Dato: 21.05.2015

Svartype: Med merknad

Ja - dette må vi få kunne bestemme selv.