Høringssvar fra Terje Kristensen

Ja til søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Dette er ikke snakk om et påbud, hvor man tvinger butikker til å ha åpent på søndager, men å fjerne et forbud. I et land hvor det knapt er noen som går i kirken eller anser seg som kristne, og hvor vi ikke lenger har en statskirke, så virker et slik forbud som ganske meningsløst.

Det er heller ikke snakk om å tvinge noen til å jobbe mer enn 40 timers uke. Hva er forskjellen på å jobbe på en søndag i forhold til en lørdag? Begge er en del av helgen, og er dager hvor andre har fri.

Jeg har ingen tro på at søndagsåpne butikker vil skape noen problemer som økt handlepress eller eller større utgifter for folk flest. Dette viser også tall fra andre land hvor man har søndagsåpne butikker.

Ja til søndagsåpne butikker.