Høringssvar fra Hilde Nystrom

Ønsker ikke søndagsåpne butikker

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker, dagens ordning videreføres!