Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei til søndagsåpne butkker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg sier nei til søndagsåpne butikker. I høringsdokumentet legges det vekt på muligheten og fleksibilteten det gis ved å kunne handle på søndager. Det legges også vekt på at man har denne muligheten i andre land, også i våre naboland. Men det sies ikke noe om verdien det er i å ha en ukentlig FRIDAG. En fridag hvor mennesket får koble av. Være alene eller med familie og venner. Finne ro og avslapning, gjerne i naturen. Dette kan man velge selv er vel motargumentet. Jeg har de siste årene vært svært mye utenlands, faktisk mer enn i Norge. Og jeg ser tydelig verdien i å ha en fridag. Der hvor alt er åpent mer eller mindre hele tiden flyter dagene over i hverandre. Det er ingen ro. Alt går i ett. Norge er forsynt med vakker natur som ligger nært til for stort sett alle innbyggere i Norge. Og verdien av å kunne benytte seg av naturen, stillheten og roen er en verdi som blir viktigere og viktigere i vår verden. La menneskene slippe kjøpesenter og matbutikker en dag i uken, og få ro. Dette er et verdivalg for hvilket samfunn vi skal ha. Hvilke verdier vi ønsker at samfunnet vi lever i skal tuftes på. Ro eller forbruk/jag og stress. La butikkeiere, forbrukere og ansatte slippe dette valget. For det er ikke et reelt valg. Åpner man for det, må samtlige være med på karusellen. Nei til søndagsåpne butikker!