Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 18.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker!

Søndagsfri betyr frihet både fra arbeid og fra handel. Vi trenger ikke flere dager med shopping og økt forbruk. Noen må jobbe på søndager for å sikre liv og helse, men når ble shopping på søndager en livsnødvendighet? 

Søndag er en dag for frivillig arbeid og mange bruker den til helsebringende friluftsliv. Når butikkene er stengt, er det tid for andre aktiviteter. Søndagsturen, frivillig innsats, rekreasjon og avslapping. En fridag er ikke bare godt for helsa og hodet, det er også bra for miljøet!

Søndagsåpent gjør at flere butikker må holde åpent, noe som fører til økt energibruk. Ansatte må på jobb og folk trekkes til butikker og kjøpesentre på en dag med søndagsruter på tog og buss, og det vil bli langt mer bilkjøring.

Søndagsstengte butikker er en viktig ramme som gir oss andre møteplasser og måter å være sammen på. Seks dager i uka er kommersielle handledager, én dag tilbyr noe annet. Både folk og miljø trenger en hviledag.

La folk fortsatt få muligheten til å spise søndagsmiddag med familien i nabobygda, gå på søndagstur i skog eller fjell, heie på poden på fotballbanen, gå på gudstjeneste og delta i frivillighets-Norge. Søndagsåpne butikker innebærer ikke "valgfrihet" - ikke for dem som må jobbe, ikke for familiene deres, ei heller fer det bra for miljøet. Kultur-Norge (inklusive Kirke-Norge, Idretts-Norge) og mange butikkeiere ønsker ikke søndagsåpne butikker, av så mange grunner.

Derfor ber jeg regjeringen stoppe forslaget om søndagsåpne butikker. Det er en løsning på et problem veldig få har, som skaper nye problemer for mange flere. La oss beholde hviledagen vår. Det er fortsatt noen i dette landet som ønsker å holde det tredje bud: "Du skal holde hviledagen hellig" - ikke bare fordi det står i Skriften, men fordi det er godt for mennesker generelt, troende eller ei.

Jeg håper kloke hoder i Regjeringen tør å lytte og ta inn over seg de mange stemmene som er i mot søndagsåpne butikker. Gå bort fra søndagsåpne butikker. Det er ikke for sent å snu.