Høringssvar fra Fredrik Sønsteby

Nei til søndags åpning

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg vil med min stemme si nei til søndagsåpning av butikker. Kan vi ikke få fri på den ene dagen i uken. Regjeringen har vel noe annnet som er viktigere å gjøre en dette.