Høringssvar fra Johanne Hay

Dato: 17.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei, dagens ordning bør fortsette.