Høringssvar fra Hilde Hauge

Søndagsåpne butikker

Dato: 29.03.2015

Svartype: Med merknad

Vi må nå få ha EN dag i uka som hvile. Søndagsåpne butikker er bare tull, da mange er åpne 16 timer i døgnet fra før. Kanskje politikere snart burde prøve å jobbe turnus, og ha ei slik uke? Forandres dette, er jeg redd søndag kommer til å bli en vanlig arbeidsdag for mange yrker. Dette pga kjedereaksjon. Hva med familie? Skal de ikke få en hel dag sammen?