Høringssvar fra Daniel Holm

Nei Dagens ording videreføres

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei, Dagens ording videreføres