Høringssvar fra Silje

Søndagsåpent

Dato: 24.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker !

Der er 6. andre dager å handle på i løpet av uken, det bør være rikelig nok.

Heller lenger åpningstid på offentlige kontorer.