Høringssvar fra Inger-Johanne Thu

NEINEINEI!

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

NEI TIL SØNDAGSÅPNE BUTIKKER!!!!!!!!