Høringssvar fra Barbro Hornby

Nei til søndagsåpent

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at butikker skal holde åpent på søndager. Dagens ordning videreføres.