Høringssvar fra Mone Reistad Frøshaug

viderefør dagens ordning

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Som butikkleder vil jeg i praksis oppleve å være på jobb syv dager i uken. 

Folk får ikke mer penger å handle for selv om vi får søndagsåpne butikker. La oss få beholde den ene fridagen i uken. Vær så snill...