Høringssvar fra Jon Johansen

Et klart og tydelig NEI til søndagsåpent

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad